Welkom bij Story Publishers

Ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht - 7 mei 2020

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 121,00

Sessie 9


In het arrest van 3 april 2014 concludeert het Grondwettelijk Hof dat de una via-regeling die voor fiscale strafzaken ingevoerd werd bij wet van 20 september 2012, een schending inhoudt van het ne bis in idem-beginsel. Met de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, wordt getracht een juridisch adequaat antwoord te geven op voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof. De wet van 5 mei 2019 wijzigt op ingrijpende wijze de vervolging van de ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, kent een uitgebreid vorderingsrecht toe aan de fiscus, heeft gevolgen op het gebied van de sanctionering en geeft aan het strafgerecht de bevoegdheid om ook nog na vrijspraak te oordelen  over de vordering van de fiscus. Deze belangrijke wet wordt kritisch geanalyseerd en getoetst aan de imperatieven die voortspruiten uit de recente rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie. Ook in verband met het sociaal strafrecht wordt de problematiek van ne bis in idem en una via onderzocht en oplossingen hiervoor aangereikt.


 

Ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht - 7 mei 2020

Programma

Sessies GENT

Sessie 1: donderdag 12 september 2019 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Het fenomeen fiscale fraude en de delictsomschrijving - Jacques Vandeuren (advocaat) 

Het fenomeen sociale fraude en de delictsomschrijving - Koen Nevens (afdelingsauditeur Arbeidsauditoraat Gent)

 

Sessie 2: donderdag 3 oktober 2019 (van 19.00 u tot 21.00 u)

De preventieve witwaswet - Philippe De Koster (advocaat-generaal Hof van Cassatie, directeur DTIF-CFI), Perry Timmerman (inspecteur-analist) & Filiep Deruyck (professor VUB, advocaat)

 

Sessie 3: donderdag 24 oktober 2019 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal recht - Joëlle Rozie (professor UA)

Actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het sociaal recht - Jos Decoker (raadsheer hof van beroep Antwerpen)

 

Sessie 4: donderdag 14 november 2019 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude - Michel Maus (professor VUB, advocaat)

De controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten - Willy Van Eeckhoutte (professor UGent, advocaat)

 

Sessie 5: donderdag 5 december 2019 (van 19.00 u tot 21.00 u)

De administratieve bijstand bij grensoverschrijdende fraude - Tom Jansen (afdelingshoofd dienst Inkomstenbelasting Internationaal bij FOD Financiën), Damien Delatour (Directeur-generaal Toezicht op Sociale Wetten) & Hilaire Willems (Adviseur-generaal Toezicht op Sociale Wetten)

De strafrechtelijke samenwerking bij grensoverschrijdende fraude - Paul De Hert (professor VUB)

 

Sessies BRUSSEL

Sessie 6: donderdag 16 januari 2020 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Zwijgrecht in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Léon Wijsman (advocaat)

Zwijgrecht in het fiscaal en sociaal strafonderzoek - Mark Delanote (professor VUB en UGent, advocaat) & Kristof Salomez (professor VUB, advocaat)

 

Sessie 7: donderdag 6 februari 2020 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Onrechtmatig verkregen bewijs in het sociaal onderzoek - Fabienne Kéfer (professor Université de Liège, advocaat)

Onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal onderzoek - Sylvie De Raedt (gastprofessor UHasselt, onderzoeker UGent, advocaat)

Onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht - Filip Van Volsem (raadsheer Hof van Cassatie)

 

Sessie 8: donderdag 5 maart 2020 (van 19.00 u tot 21.00 u)

De impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering - Philip Traest (professor UGent) & Stijn De Meulenaer (advocaat)

 

Sessie 9: donderdag 7 mei 2020 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Ne bis in idem en una via in het fiscaal handhavingsrecht - Michel Rozie (ere-Eerste Voorzitter hof van beroep Antwerpen, Docent VUB, Voorzitter sanctiecommissie FSMA) & Eric Van Dooren (raadsheer hof van beroep Antwerpen, docent UA)

Het ne bis in idem en una via in het sociaal handhavingsrecht - Johan Put (professor KULeuven) & Marie Horseele (assistent KULeuven)

 

Sessie 10: donderdag 18 juni 2020 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Slotdebat met beleidsvoorstel

Panelleden: Christian De Valkeneer (procureur-generaal Luik), Francis Desterbeck (eerste Advocaat-generaal te Gent), Jean Claude Heirman (directeur-generaal Juridische diensten RSZ), Michel Maus (professor VUB, advocaat) & Kristof Salomez (professor VUB, advocaat)

 

Plaats

GENT

Sessies 1 – 5: Auditorium NB III of NB II van de Faculteit Recht en Criminologie UGent (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent) (https://www.ugent.be/re/nl/contact/routebeschrijving/hoe-faculteit-bereiken.htm)

BRUSSEL

Sessies 6 - 9: FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) (https://www.fsma.be/nl/route-parking)

Sessie 10 (slotdebat): Belgische Senaat (Paleis der Natie, Natieplein 1, 1009 Brussel) (https://www.senate.be/contact/img/plan_neighbourhood_NL.JPG)

 

Prijs (incl. documentatiebundel en catering)

€ 900,00 excl. BTW (€1089,00 incl. BTW) voor de volledige cyclus, inclusief verslagboek

€ 100,00 excl. BTW (€121,00 incl. BTW) voor een sessie

€ 141,51 excl. BTW (€150,00 incl. BTW) voor het verslagboek

Wanneer u ingeschreven bent voor 1 of meer sessies geniet u van 20 % korting op de aankoop van het verslagboek

Studenten genieten 20 % korting op inschrijving voor een sessie, cyclus of verslagboek.

 

Elke sessie start om 18.30 u (onthaal, registratie, drank en broodjes)

De lezingen starten om 19.00 u en eindigen om 21.00 u.

 

Inschrijving

Inschrijving gebeurt bij voorkeur elektronisch (via www.storypublishers.be) of door terugzending van het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier. Elke inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Op basis van de overgemaakte gegevens ontvangt u een factuur voor het verschuldigde inschrijvingsgeld.

Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere datum is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

 

De KMO-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling (erkenningsnummer: DV.O218110).

 

Erkenningen

OVB: 20 punten voor volledige cyclus of 2 punten per sessie

IGO

IBJ

FSMA (in aanvraag)

BIBF (in aanvraag)

IAB (in aanvraag)

SAM-TES (in aanvraag)

De attesten worden na afloop van de opleidingscyclus elektronisch overgemaakt.

Spreker Michel Rozie & Johan Put
ISBN juristenclub 124
Doelgroepen Accountants, Advocaten, Bedrijfsjuristen, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders, Fin. economisch algemeen, Magistraten, Rechtspractici algemeen
Materie Fiscaal recht, Sociaal recht
Meta-keywords Fiscaal en Sociaal recht