Welkom bij Story Publishers

Slotdebat met beleidsvoorstel - 18 juni 2020

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 121,00

Sessie 10Deze opleidingscyclus bestaat uit 10 sessies waar volgende onderwerpen aan bod komen: het fenomeen van de fiscale en de sociale fraude en hun vertalingen naar diverse delicten; de preventieve witwaswet; actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal en sociaal recht; het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude; de controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten; de administratieve bijstand en strafrechtelijke samenwerking bij grensoverschrijdende fraude; zwijgrecht in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het zwijgrecht in het fiscaal en sociaal strafonderzoek; onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal en sociaal onderzoek én in het strafrecht;de impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering; ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht; slotdebat met beleidsvoorstel.

Slotdebat met beleidsvoorstel - 18 juni 2020

Programma

Sessies GENT

Sessie 1: donderdag 12 september 2019 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Het fenomeen fiscale fraude en de delictsomschrijving - Jacques Vandeuren (advocaat) 

Het fenomeen sociale fraude en de delictsomschrijving - Koen Nevens (afdelingsauditeur Arbeidsauditoraat Gent)

 

Sessie 2: donderdag 3 oktober 2019 (van 19.00 u tot 21.00 u)

De preventieve witwaswet - Philippe De Koster (advocaat-generaal Hof van Cassatie, directeur DTIF-CFI), Perry Timmerman (inspecteur-analist) & Filiep Deruyck (professor VUB, advocaat)

 

Sessie 3: donderdag 24 oktober 2019 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal recht - Joëlle Rozie (professor UA)

Actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het sociaal recht - Jos Decoker (raadsheer hof van beroep Antwerpen)

 

Sessie 4: donderdag 14 november 2019 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude - Michel Maus (professor VUB, advocaat)

De controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten - Willy Van Eeckhoutte (professor UGent, advocaat)

 

Sessie 5: donderdag 5 december 2019 (van 19.00 u tot 21.00 u)

De administratieve bijstand bij grensoverschrijdende fraude - Tom Jansen (afdelingshoofd dienst Inkomstenbelasting Internationaal bij FOD Financiën), Damien Delatour (Directeur-generaal Toezicht op Sociale Wetten) & Hilaire Willems (Adviseur-generaal Toezicht op Sociale Wetten)

De strafrechtelijke samenwerking bij grensoverschrijdende fraude - Paul De Hert (professor VUB)

 

Sessies BRUSSEL

Sessie 6: donderdag 16 januari 2020 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Zwijgrecht in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Léon Wijsman (advocaat)

Zwijgrecht in het fiscaal en sociaal strafonderzoek - Mark Delanote (professor VUB en UGent, advocaat) & Kristof Salomez (professor VUB, advocaat)

 

Sessie 7: donderdag 6 februari 2020 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Onrechtmatig verkregen bewijs in het sociaal onderzoek - Fabienne Kéfer (professor Université de Liège, advocaat)

Onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal onderzoek - Sylvie De Raedt (gastprofessor UHasselt, onderzoeker UGent, advocaat)

Onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht - Filip Van Volsem (raadsheer Hof van Cassatie)

 

Sessie 8: donderdag 5 maart 2020 (van 19.00 u tot 21.00 u)

De impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering - Philip Traest (professor UGent) & Stijn De Meulenaer (advocaat)

 

Sessie 9: donderdag 7 mei 2020 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Ne bis in idem en una via in het fiscaal handhavingsrecht - Michel Rozie (ere-Eerste Voorzitter hof van beroep Antwerpen, Docent VUB, Voorzitter sanctiecommissie FSMA) & Eric Van Dooren (raadsheer hof van beroep Antwerpen, docent UA)

Het ne bis in idem en una via in het sociaal handhavingsrecht - Johan Put (professor KULeuven) & Marie Horseele (assistent KULeuven)

 

Sessie 10: donderdag 18 juni 2020 (van 19.00 u tot 21.00 u)

Slotdebat met beleidsvoorstel

Panelleden: Christian De Valkeneer (procureur-generaal Luik), Francis Desterbeck (eerste Advocaat-generaal te Gent), Jean Claude Heirman (directeur-generaal Juridische diensten RSZ ), Michel Maus (professor VUB, advocaat) & Kristof Salomez (professor VUB, advocaat)

 

Plaats

GENT

Sessies 1 – 5: Auditorium NB III of NB II van de Faculteit Recht en Criminologie UGent (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent) (https://www.ugent.be/re/nl/contact/routebeschrijving/hoe-faculteit-bereiken.htm)

BRUSSEL

Sessies 6 - 9: FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) (https://www.fsma.be/nl/route-parking)

Sessie 10 (slotdebat): Auditorium FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) (https://www.fsma.be/nl/route-parking)

 

Prijs (incl. documentatiebundel en catering)

€ 900,00 excl. BTW (€1089,00 incl. BTW) voor de volledige cyclus, inclusief verslagboek

€ 100,00 excl. BTW (€121,00 incl. BTW) voor een sessie

€ 141,51 excl. BTW (€150,00 incl. BTW) voor het verslagboek

Wanneer u ingeschreven bent voor 1 of meer sessies geniet u van 20 % korting op de aankoop van het verslagboek

Studenten genieten 20 % korting op inschrijving voor een sessie, cyclus of verslagboek.

 

Elke sessie start om 18.30 u (onthaal, registratie, drank en broodjes)

De lezingen starten om 19.00 u en eindigen om 21.00 u.

 

Inschrijving

Inschrijving gebeurt bij voorkeur elektronisch (via www.storypublishers.be) of door terugzending van het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier. Elke inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Op basis van de overgemaakte gegevens ontvangt u een factuur voor het verschuldigde inschrijvingsgeld.

Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere datum is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

 

De KMO-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling (erkenningsnummer: DV.O218110).

 

Erkenningen

OVB: 20 punten voor volledige cyclus of 2 punten per sessie

IGO

IBJ

FSMA (in aanvraag)

BIBF (in aanvraag)

IAB (in aanvraag)

SAM-TES (in aanvraag)

De attesten worden na afloop van de opleidingscyclus elektronisch overgemaakt.

Spreker Christian De Valkeneer, Francis Desterbeck, Jean Claude Heirman, Michel Maus & Kristof Salomez
ISBN juristenclub 125
Doelgroepen Accountants, Advocaten, Bedrijfsjuristen, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders, Fin. economisch algemeen, Magistraten, Rechtspractici algemeen
Materie Fiscaal recht, Sociaal recht
Meta-keywords Fiscaal en Sociaal recht