Welkom bij Story Publishers

Advocatentucht

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 24,00

De procesrechtelijke aspecten van het tuchtrecht voor advocaten overzichtelijk uitgelegd in een compact boekje

Advocatentucht
€ 24,00

In de nieuwe wet van 21 juni 2006 op het tuchtrecht voor de advocaat wordt de tuchtrechtelijke bevoegdheid overgeheveld van de lokale balies naar een tuchtraad op het niveau van elk hof van beroep (Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent en Luik).

Wie een klacht wil indienen tegen een advocaat, kan zich nog steeds wenden tot de stafhouder van de balie waartoe de advocaat in kwestie behoort. Wanneer de stafhouder geen gevolg geeft aan zijn klacht, kan de klager voortaan ook rechtstreeks naar de voorzitter van de bevoegde tuchtraad stappen.

De klager is geen partij in de tuchtzaak, maar hij heeft voortaan wel het recht om te worden gehoord en op de hoogte te worden gehouden van de vooruitgang van de procedure. Hij kan tevens naar de voorzitter van de tuchtraad te stappen in geval de stafhouder zou blijven stilzitten of zou beslissen om de advocaat niet voor de tuchtraad te brengen.

Auteur Stefaan Voet
ISBN 978 90 876 40231
Doelgroepen Advocaten
Materie Gerechtelijk recht
NUR Nee
Editie 2007
Pagina's 36
Meta-keywords Tuchtrecht