Welkom bij Story Publishers

Algemene beginselen insolventierecht - Editie 2014

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 44,50

In het boek ‘Algemene beginselen insolventierecht’ wordt nader ingegaan op de actuele algemene principes van het Belgisch insolventierecht de lege lata. De actuele principes worden scherpgesteld en waar nodig grondig uitgediept, teneinde de fundamenten ervan bloot te leggen en hierbij, waar nuttig, kritische kanttekeningen te plaatsen.


De editie 2014 omvat in hoofdorde een update in het licht van de per 1 augustus 2013 van kracht zijnde wijziging van de WCO, en de nieuwe wetgeving inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen die weliswaar op heden nog niet van kracht is, maar uiterlijk op 1 december 2014 in voege zal treden.

Algemene beginselen insolventierecht - Editie 2014

Het insolventierecht is bij uitstek de rechtstak die de breuklijn tussen schuldeisers en schuldenaars aan regels onderwerpt en waarvan een kritische benadering in het licht van de huidige crisis meer dan ooit aan de orde is. Waar het insolventierecht traditioneel wordt beoordeeld vanuit het efficiëntievraagstuk, kan thans niet voorbijgegaan worden aan de vraag of het insolventierecht ook op rechtvaardige wijze ingrijpt in de rechtsverhoudingen tussen schuldeisers en schuldenaars.

In het boek ‘Algemene beginselen insolventierecht’ wordt nader ingegaan op de actuele algemene principes van het Belgisch insolventierecht de lege lata. De actuele principes worden scherpgesteld en waar nodig grondig uitgediept, teneinde de fundamenten ervan bloot te leggen en hierbij, waar nuttig, kritische kanttekeningen te plaatsen.

De editie 2014 omvat in hoofdorde een update in het licht van de per 1 augustus 2013 van kracht zijnde wijziging van de WCO, en de nieuwe wetgeving inzake de zakelijke zekerheden op onroerende goederen die uiterlijk op 1 december 2014 in voege zal treden.

Dit boek vormt het eerste deel van een driedelige reeks, waarbij in de nabije toekomst nog een overzicht van de voorrechten en rangregeling enerzijds, en een bespreking van de faillissementsprocedure en de gerechtelijke organisatie anderzijds, zullen verschijnen. Aldus zal een globaal overzicht van het insolventierecht worden geboden.

INHOUD

Voorwoord

Hoofdstuk I. Het insolventierecht: van continuïteit naar vereffening

Hoofdstuk II. Het vermogen als onderpand

Afdeling 1. Beginsel: artikel 7 Hyp.W.

Afdeling 2. Elementen van het begrip ‘vermogen’

Afdeling 3. Tenuitvoerlegging op een ander vermogen dan dat van de verbonden schuldenaar

Hoofdstuk III. Paritas Creditorum

Afdeling 1. Inleiding

Afdeling 2. Van ‘grab law’ naar gestructureerd vermogensbeheer

Afdeling 3. Paritas bij samenloop

Afdeling 4. Paritas in het kader van de procedure van gerechtelijke organisatie

 

Verminderde prijs voor studenten en stagiairs: €33,50 (BTW incl.)(te bestellen via info@storypublishers.be)

Auteur Koen Byttebier, Matthias Gesquière
ISBN 978 90 876 41115
Doelgroepen Accountants, Advocaten, Bedrijfsjuristen, Boekhouders, Gerechtsdeurwaarders, Magistraten, Rechtspractici algemeen
Materie Handels- en Economisch recht
NUR 822 - Privaatrecht
Editie 2014
Pagina's 136
Meta-keywords Nee

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Bewijs in handelszaken

Bewijs in handelszaken

€ 41,00
Bescherming van de handelaar tegen betalingsproblemen

Bescherming van de handelaar tegen betalingsproblemen

€ 61,00