Welkom bij Story Publishers

Handboek Sportrecht

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 35,00

Het Handboek Sportrecht ambieert een algemeen overzicht te bieden van de huidige stand van zaken in het sportrecht. Het richt zich niet enkel tot de sportjurist, maar is nuttig voor alle actoren in de sport, van beleidsmakers tot professionele sportbeoefenaars, van sportbestuurders tot recreanten. Het Handboek is een ‘must’ voor eenieder die meer inzicht wil krijgen in de invloed en de toepassing van de rechtsregel op het sportgebeuren.

Handboek Sportrecht

Heeft een rechtsregel voorrang op een sportreglement? Welke bevoegdheid heeft het BLOSO? Hoe kan men langs juridische weg een selectie voor een kampioenschap afdwingen? Komt de verwijzing naar de B-kern in aanmerking als dringende reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Kan men voor dopinggebruik ook strafrechtelijk worden vervolgd? Vallen trainers en scheidsrechters onder een apart belastingstelsel? Kan men zich als atleet verzetten tegen de publicatie van zijn portret? Brengt een rode kaart de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar extra in het gedrang? Welke rechten spelen in een tuchtrechtelijke procedure? Om welke reden is de kortgedingrechter de sportrechter bij uitstek?  Op al deze vragen krijgt u een antwoord in dit Handboek Sportrecht.

De toenemende juridisering van het sportgebeuren is een onomkeerbare evoutie. De vraag of het sportrecht nu al dan niet een autonome rechtstak is, blijft voorwerp van discussie. Feit is wel dat de sportjurist zich hoe langer, hoe minder kan beperken tot een toepassing van de klassieke rechtsregels, maar meer en meer met sportspecifieke rechtsregels rekening moet houden.

De auteurs hebben voor dit Handboek niet alleen uit de bestaande rechtsleer en rechtspraak geput, maar zij hebben ook hun uitgebreide praktijkervaring aangewend om, aan de hand van praktijkvoorbeelden, topics als aansprakelijkheid, selectiecriteria, doping, transfers, portretrechten en procedurele vraagstukken in het sportrecht van naderbij te bekijken. Naast een beschrijving van het Vlaamse sportlandschap worden ook de specifieke sociale en fiscale reglementeringen op een heldere en kritische wijze toegelicht.

INHOUDSTAFEL

1  De verhouding tussen sport en recht

2  Het Vlaamse sportlandschap

3  Vrijwilligerswerk in de sport

4  Het sociaal statuut van de sportbeoefenaar

5  Sport en aansprakelijkheid

6  Sport en het recht op afbeelding

7  Doping in de sport

8  Sport en fiscaliteit

9  Transfers en makelaars in de sport

10  Sport en de verkoop en exploitatie van uitzendrechten

11  De beslechting van sportgeschillen

Interview Dimitri Dedecker - Yves Brokken d.d. 24 juni 2013 n.a.v. het verschijnen van het Handboek Sportrecht:

Handboek sportrecht voor sportprofessionals en liefhebbers

 

Auteur Dimitri Dedecker, Geraldine Mattens, Katrien Lefever, Pieter De Ranter
ISBN 978 90 876 41054
Doelgroepen Advocaten, Magistraten, Professionals in de sport
Materie Sportrecht
NUR 820 - Recht algemeen
Editie 2013
Pagina's 388
Meta-keywords Nee