Welkom bij Story Publishers

De Praktijkjurist XIX - Echtscheiding - Status questionis 2012

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 76,00

In het kader van de 25ste UPV-cyclus Permanente Vorming 2011-2012 leek het, gezien de vele evoluties de voorbije jaren, raadzaam een praktijkgerichte status questionis te wijden aan de echtscheiding.

De Praktijkjurist XIX - Echtscheiding - Status questionis 2012

Hoewel de echtscheidingscijfers enigszins stagneren, blijft een scheiding voor de ex-partners een ingrijpende gebeurtenis. De wetgeving en reglementering van de voorbije jaren hebben geleid tot een meer soepele of vlottere mogelijkheid om uit elkaar te gaan en vooral om de zgn. ‘vechtscheidingen’ zo veel als mogelijk te vermijden. De procedure werd verkort en vereenvoudigd, het schuldcriterium werd (deels) verlaten en ook de berekening van de onderhoudsbijdragen t.a.v. de kinderen werd geobjectiveerd (dit laatste door de wet van 19 maart 2010).De wet van 27 april 2007, waarbij de echtscheiding in een nieuw kleedje werd gestoken, kwam in voege op 1 september 2007.

De rechtspraak, zowel deze van het Hof van Cassatie als van het Grondwettelijk Hof, alsmede de rechtsleer hebben reeds gewezen op de talrijke onvolmaaktheden van deze wet.

In bepaalde milieus is de overtuiging gerezen dat het echtscheidingsrecht aan een nieuwe algemene herziening toe is. 

Dit is echter niet evident.  Er zijn reeds een aantal ‘reparatiewetten’ tot stand gekomen welke tot doel hebben de technische onvolmaaktheden van de wet op te vangen, en de wet ook een aangepast kleedje te geven.

Het gaat om:

- de wet van 31 oktober 2008 tot wijziging van artikel 1294bis Ger.W. (BS 23 januari 2009)

- de wet van 17 november 2009 inzake de  kostenverdeling (BS 22 januari 2010)

- de reparatiewet van 2 juni 2010 tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft (BS 21 juni 2010)

- de wet van 5 april 2011 betreffende de persoonlijke verschijning met poging tot verzoening bij echtscheiding en tot invoering van een kennisgeving over het bestaan en het nut van bemiddeling in echtscheidingszaken.

Bovendien wordt de oprichting van een familierechtbank aangekondigd, welke hoofdzakelijk procedurele wijzigingen zal meebrengen.  Deze wet zal in voege treden op 1 september 2013

Dit alles neemt niet weg dat alle problemen op heden nog niet opgelost zijn en dat er zich nog steeds nieuwe problemen stellen.

In het kader van de 25ste UPV-cyclus Permanente Vorming 2011-2012 leek het, gezien de vele evoluties de voorbije jaren, raadzaam een praktijkgerichte status questionis te wijden aan de echtscheiding.  Een studiedag ging door te Brugge op 10 februari 2012.  De bijgewerkte en geactualiseerde referaten worden in deze Praktijkjurist gepubliceerd.

Korting op de catalogusprijs voor studenten en stagiairs: 25% korting (te bestellen via orders@brepols.net)

Inhou

1. Echtscheiding door onderlinge toestemming
Francis Moeykens, notaris en Annelies Vanquathem, notarieel medewerkster

2. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk
Fernand Moeykens, advocaat

3. De gevolgen van de echtscheiding
Fernand Moeykens, advocaat

4. De voorlopige maatregelen in het kader van de procedure echtscheiding
Fernand Moeykens, advocaat   

5. De overgangsmaatregelen
Fernand Moeykens, advocaat

6. Alimentatievorderingen tussen ex-echtgenoten
Steven Brouwers, advocaat en onderwijsprofessor VUB

7. Alimentatie voor kinderen
Steven Brouwers, advocaat en onderwijsprofessor VUB

8. De vereffening-verdeling
Charlotte Declerck, advocaat en Prof dr. personen- en samenlevingsrecht Universiteit Hasselt en Sven Mosselmans, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent en affiliated researcher KU Leuven

Auteur Charlotte Declerck, Fernand Moeykens, Francis Moeykens, Steven Brouwers
ISBN 978 90 876 40972
Doelgroepen Advocaten, Magistraten, Notarissen
Materie Burgerlijk recht
NUR Nee
Editie 2012
Pagina's 398
Meta-keywords Echtscheiding

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Gerechtelijk Privaatrecht

Gerechtelijk Privaatrecht

€ 129,00
Een nieuw hersamengesteld gezin! - UITVERKOCHT!!!

Een nieuw hersamengesteld gezin! - UITVERKOCHT!!!

€ 54,00
Privaatrechtelijk bewijs

Privaatrechtelijk bewijs

€ 130,50