Welkom bij Story Publishers

Aanwerven en ontslaan van bedienden in de praktijk

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 50,00

Aanwerven en ontslaan van bedienden is een beknopte praktische handleiding voor al diegenen die nauw betrokken zijn bij de aanwerving en het ontslag van bedienden. 


 

Aanwerven en ontslaan van bedienden in de praktijk

Aanwerven en Ontslaan van Bedienden is een beknopte praktische handleiding voor al diegenen die nauw betrokken zijn bij de aanwerving en het ontslag van bedienden. Het werk is logisch, systematisch en overzichtelijk opgebouwd. Het bevat de recentste wettelijke bepalingen en de belangrijkste toonaangevende rechtspraak.

Uitvoerig aandacht werd besteed aan de wijzigingen die vanaf 1.1.2014 van toepassing zijn ten gevolge van de Wet Eenheidsstatuut.

In dit boek zijn ook modellen en schema's opgenomen. Het geheel wordt gebracht in een vlotte en bevattelijke taal.

Er werd binnen het bestek van dit werk geen rekening gehouden met ontslagverboden en ontslagbeperkingen.

De vakliteratuur werd geanalyseerd tot 31 augustus 2016.

 

Auteur

Bert Mergits is licentiaat in de rechten en licentiaat in het sociaal recht (Vrije Universiteit Brussel). Als advocaat aan de balie te Antwerpen behandelt hij voor de arbeidsgerechten arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsgeschillen. Hierover verstrekt hij eveneens adviezen aan de overheid, ondernemingen en particulieren.

Bert Mergits is tevens auteur van verschillende tijdschriftartikelen en boeken over sociaal recht.

 

Inhoud

1. Het taalgebruik voor de arbeidsverhoudingen

2. Aanwerven

2.1. Soorten overeenkomsten

2.2. Bijzondere bedingen

3. Ontslaan

3.1. Beeïndiging van de arbeidsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn

3.2. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits betaling van een opzegvergoeding

3.3. Ontslag wegens dringende reden

3.4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming

3.5. Werkgeversbijdrage aan het Sluitingsfonds

3.6. Motivering van het ontslag en kennelijk onredelijk ontslag

3.7. Misbruik van ontslagrecht

3.8. Vakantiegeld verschuldigd bij einde dienst

3.9. Sociale en fiscale documenten bij het einde van de arbeidsovereenkomst

3.10. Outplacement

3.11. Uitwinningsvergoeding

3.12. Concurrentiebeding

3.13. Afstand van rechten

Auteur Bert Mergits
ISBN 9789087641313
Doelgroepen Advocaten, Bedrijfsjuristen, Magistraten
Materie Sociaal recht
NUR 825 - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Editie 2016
Pagina's 110
Meta-keywords Aanwerven en ontslaan van bedienden in de praktijk