Welkom bij Story Publishers

Opleidingen

 

8 artikel(en)

per pagina

Lijst  Foto-tabel 

Van hoog naar laag sorteren
 1. De 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwwereld - sessie 27/3/2018 (Zwijnaarde)

  De 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwwereld - sessie 27/3/2018 (Zwijnaarde)

  € 211,75

  Op de studiedag wordt de 10-jarige aansprakelijkheid in het kader van het bouwproces in al zijn facetten belicht. Het wettelijk kader van de 10-jarige aansprakelijkheid wordt geschetst, zowel vanuit het oogpunt van het gemeen recht als de Woningbouwwet en de overeenkomsten die onderworpen zijn aan het 10-jarige aansprakelijkheidsregime worden besproken. Aandacht wordt besteed aan de taken en aansprakelijkheden van de bouwprofessionals die onderworpen zijn aan dit regime en de wisselwerking tussen hen bij de verwezenlijking van een bouwproces. De positie van de aanspraakgerechtigden wordt behandeld door in te gaan op de relevante aspecten van de aansprakelijkheidsvordering.

  Meer info
 2. De 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwwereld - sessie 8/3/2018 (Hasselt)

  De 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwwereld - sessie 8/3/2018 (Hasselt)

  € 211,75

  Op de studiedag wordt de 10-jarige aansprakelijkheid in het kader van het bouwproces in al zijn facetten belicht. Het wettelijk kader van de 10-jarige aansprakelijkheid wordt geschetst, zowel vanuit het oogpunt van het gemeen recht als de Woningbouwwet en de overeenkomsten die onderworpen zijn aan het 10-jarige aansprakelijkheidsregime worden besproken. Aandacht wordt besteed aan de taken en aansprakelijkheden van de bouwprofessionals die onderworpen zijn aan dit regime en de wisselwerking tussen hen bij de verwezenlijking van een bouwproces. De positie van de aanspraakgerechtigden wordt behandeld door in te gaan op de relevante aspecten van de aansprakelijkheidsvordering.

  Meer info
 3. UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2018) - CAUSERIEEN

  UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2018) - CAUSERIEEN

  € 235,95

  3 causerieën voorjaar 2018 Meer info
 4. UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2018) - De toepassing van de potpourri-wetten in het CIVIEL procesrecht: een stand van zaken (namiddagsessie)

  UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2018) - De toepassing van de potpourri-wetten in het CIVIEL procesrecht: een stand van zaken (namiddagsessie)

  € 211,75

  Vijf potpourri-wetten hebben het verloop van de civiele en strafrechtelijke procedure – soms ingrijpend – gewijzigd. Rechtsleer en rechtspraak hebben zich menigmaal hierover kunnen uitspreken. Tijd dus voor een kritische analyse van de stand van zaken. Hierbij wordt o.m. aandacht besteed aan de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 21 december 2017 dat meerdere bepalingen van de tweede potpourri-wet heeft vernietigd. Ook mogelijke reacties van de wetgever hierop evenals nog te verwachten ontwikkelingen in de rechtspraak worden onder de loep genomen. Meer info
 5. UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2018) - De toepassing van de potpourri-wetten in het PENAAL procesrecht: een stand van zaken (voormiddagsessie)

  UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2018) - De toepassing van de potpourri-wetten in het PENAAL procesrecht: een stand van zaken (voormiddagsessie)

  € 211,75

  Vijf potpourri-wetten hebben het verloop van de civiele en strafrechtelijke procedure – soms ingrijpend – gewijzigd. Rechtsleer en rechtspraak hebben zich menigmaal hierover kunnen uitspreken. Tijd dus voor een kritische analyse van de stand van zaken. Hierbij wordt o.m. aandacht besteed aan de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 21 december 2017 dat meerdere bepalingen van de tweede potpourri-wet heeft vernietigd. Ook mogelijke reacties van de wetgever hierop evenals nog te verwachten ontwikkelingen in de rechtspraak worden onder de loep genomen. Meer info
 6. UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2018) - STUDIEDAG De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en penaal procesrecht: een stand van zaken

  UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2018) - STUDIEDAG De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en penaal procesrecht: een stand van zaken

  € 363,00

  Vijf potpourri-wetten hebben het verloop van de civiele en strafrechtelijke procedure – soms ingrijpend – gewijzigd. Rechtsleer en rechtspraak hebben zich menigmaal hierover kunnen uitspreken. Tijd dus voor een kritische analyse van de stand van zaken. Hierbij wordt o.m. aandacht besteed aan de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 21 december 2017 dat meerdere bepalingen van de tweede potpourri-wet heeft vernietigd. Ook mogelijke reacties van de wetgever hierop evenals nog te verwachten ontwikkelingen in de rechtspraak worden onder de loep genomen. Meer info
 7. UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming - Arbeidsmigratie en detachering: regels en handhaving

  UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming - Arbeidsmigratie en detachering: regels en handhaving

  € 96,80

  Het referaat geeft een overzicht van de toepasselijke aanwijzingsregels bij een transnationale tewerkstelling. Deze regels bepalen welk arbeidsrecht en welk sociale zekerheidsrecht van toepassing is op een tewerkstelling met verschillende internationale aanknopingspunten. Waar nuttig haalt de spreker praktijkvoorbeelden aan voor een beter begrip van zaken. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de handhaving van de besproken regels. De pers bericht immers geregeld over wantoestanden en sociale dumping. De bestrijding van deze fenomenen vormt een stevige uitdaging voor de inspectie, politie en het arbeidsauditoraat. Meer info
 8. UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming - Intrafamiliaal geweld

  UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming - Intrafamiliaal geweld

  € 96,80

  Infrafamiliaal geweld maakt steevast één van de 10 veiligheidsfenomenen uit van het Nationaal Veiligheidsplan. De geïntegreerde politie en haar partners bestrijden jaar na jaar dit fenomeen met bijzondere aandacht. Maar wat wordt er nu precies begrepen onder intrafamiliaal geweld? Een goede begripsomschrijving is noodzakelijk om vervolgens de strafrechtelijke aspecten te kaderen. Tot slot staan we stil bij de nieuwe tendenzen in de aanpak van intrafamiliaal geweld (tijdelijk huisverbod, FJC, …).

  Meer info

8 artikel(en)

per pagina

Lijst  Foto-tabel 

Van hoog naar laag sorteren