Welkom bij Story Publishers

Opleidingen

 

5 artikel(en)

per pagina

Lijst  Foto-tabel 

Van hoog naar laag sorteren
 1. Ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht - 7 mei 2020

  Ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht - 7 mei 2020

  € 121,00

  Sessie 9

  In het arrest van 3 april 2014 concludeert het Grondwettelijk Hof dat de una via-regeling die voor fiscale strafzaken ingevoerd werd bij wet van 20 september 2012, een schending inhoudt van het ne bis in idem-beginsel. Met de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, wordt getracht een juridisch adequaat antwoord te geven op voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof. De wet van 5 mei 2019 wijzigt op ingrijpende wijze de vervolging van de ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, kent een uitgebreid vorderingsrecht toe aan de fiscus, heeft gevolgen op het gebied van de sanctionering en geeft aan het strafgerecht de bevoegdheid om ook nog na vrijspraak te oordelen  over de vordering van de fiscus. Deze belangrijke wet wordt kritisch geanalyseerd en getoetst aan de imperatieven die voortspruiten uit de recente rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie. Ook in verband met het sociaal strafrecht wordt de problematiek van ne bis in idem en una via onderzocht en oplossingen hiervoor aangereikt.

   

  Meer info
 2. Slotdebat met beleidsvoorstel - 18 juni 2020

  Slotdebat met beleidsvoorstel - 18 juni 2020

  € 121,00

  Sessie 10

  Deze opleidingscyclus bestaat uit 10 sessies waar volgende onderwerpen aan bod komen: het fenomeen van de fiscale en de sociale fraude en hun vertalingen naar diverse delicten; de preventieve witwaswet; actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal en sociaal recht; het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude; de controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten; de administratieve bijstand en strafrechtelijke samenwerking bij grensoverschrijdende fraude; zwijgrecht in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het zwijgrecht in het fiscaal en sociaal strafonderzoek; onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal en sociaal onderzoek én in het strafrecht;de impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering; ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht; slotdebat met beleidsvoorstel.

  Meer info
 3. Studienamiddag Downloaden en streamen - Een auteursrechtelijke benadering - NIEUWE DATUM: 4/6/2020 - Berchem

  Studienamiddag Downloaden en streamen - Een auteursrechtelijke benadering - NIEUWE DATUM: 4/6/2020 - Berchem

  € 151,25

  Wat is de auteursrechtelijke grens tussen een legale en een illegale download? Maakt het streamen van video’s op YouTube een auteursrechtelijke inbreuk uit wanneer de video zonder toestemming van de auteur geüpload wordt? Wat is de rol van de Europese driestappentoets in de beoordeling van reproducties?

  In deze uiteenzetting zal de spreker de kernpunten van zijn boek Downloaden en streamen - Een auteursrechtelijke analyse helder bespreken.

  Meer info
 4. UPV - 41ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2020) - Samenloop van de gemeenrechtelijke vergoedingsregeling met andere vergoedingssystemen bij letselschade

  UPV - 41ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2020) - Samenloop van de gemeenrechtelijke vergoedingsregeling met andere vergoedingssystemen bij letselschade

  € 108,90

  15 mei 2020 (4de causerie voorjaar 2020)

  Spreker: Alex De Visscher – Advocaat balie West-Vlaanderen

  Slachtoffers kunnen voor hun verhaal van (letsel)schade vaak terugvallen op verschillende vergoedingssystemen zoals een eigen verzekeraar, de sociale zekerheid of een vergoedingsfonds. Bij toepassing van zo’n vergoedingssysteem in combinatie met aansprakelijkheid van een derde ontstaat samenloop omdat één en dezelfde schade vergoedbaar is zowel op grond van het toepasselijke vergoedingssysteem als op grond van het aansprakelijkheidsrecht. In deze causerie wordt toegelicht hoe u dit praktisch kan benaderen bij de opmaak van de schadebegroting.

   

  Meer info
 5. UPV - 41ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2020) - STUDIENAMIDDAG - Het nieuwe insolventierecht: capita selecta

  UPV - 41ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2020) - STUDIENAMIDDAG - Het nieuwe insolventierecht: capita selecta

  € 199,65

  Donderdag 11 juni 2020

  Deze studienamiddag maakt deel uit van het voorjaarsprogramma van de 41ste cyclus Uitstraling Permanente Vorming - Afdeling West-Vlaanderen.

  Meer info

5 artikel(en)

per pagina

Lijst  Foto-tabel 

Van hoog naar laag sorteren