Welkom bij Story Publishers

Opleidingen

 

6 artikel(en)

per pagina

Lijst  Foto-tabel 

Van hoog naar laag sorteren
 1. Studieavond Arbeidsmigratie en detachering: regels en handhaving

  Studieavond Arbeidsmigratie en detachering: regels en handhaving

  € 211,75

  Spreker: Jeroen Lorré (Substituut-arbeidsauditeur/Wetenschappelijk medewerker IRIS-UGent)

  Het referaat geeft een overzicht van de toepasselijke aanwijzingsregels bij een transnationale tewerkstelling. Deze regels bepalen welk arbeidsrecht en welk sociale zekerheidsrecht van toepassing is op een tewerkstelling met verschillende internationale aanknopingspunten. Waar nuttig haalt de spreker praktijkvoorbeelden aan voor een beter begrip van zaken. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de handhaving van de besproken regels. De pers bericht immers geregeld over wantoestanden en sociale dumping. De bestrijding van deze fenomenen vormt een stevige uitdaging voor de inspectie, politie en het arbeidsauditoraat.

  Meer info
 2. UPV - 38ste Cyclus Permanente Vorming (najaar 2018) - CAUSERIEEN

  UPV - 38ste Cyclus Permanente Vorming (najaar 2018) - CAUSERIEEN

  € 314,60

  4 causerieën najaar 2018 Meer info
 3. UPV - 38ste Cyclus Permanente Vorming - De rechtsplegingsvergoeding: stand van zaken anno 2018

  UPV - 38ste Cyclus Permanente Vorming - De rechtsplegingsvergoeding: stand van zaken anno 2018

  € 96,80

  Spreker: Bart Van den Bergh (Raadsheer hof van beroep te Antwerpen/Magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie/Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt)

  Tijdens deze causerie worden de hete hangijzers inzake de rechtsplegingsvergoeding besproken: rechtsplegingsvergoedingen in geschillen met de overheid; rechtsplegingsvergoeding en de rechtsmiddelenrechter (hoger beroep, cassatieberoep, ...); rechtsplegingsvergoeding in onteigeningen, wat is een geld waardeerbare vordering?; hoe kan de rechter afwijken van het basisbedrag inzake de rechtsplegingsvergoeding?; rechtsplegingsvergoeding en de gerechtsmandataris; omslaan van kosten en rechtsplegingsvergoeding,...  Meer info
 4. UPV - 38ste Cyclus Permanente Vorming - Het burgerlijk procesrecht na de wet van 25 mei 2018 en de problemen van overgangsrecht in het burgerlijk procesrecht

  UPV - 38ste Cyclus Permanente Vorming - Het burgerlijk procesrecht na de wet van 25 mei 2018 en de problemen van overgangsrecht in het burgerlijk procesrecht

  € 96,80

  Spreker: Pierre Thiriar (Raadsheer hof van beroep te Antwerpen/Praktijkassistent aan de rechtsfaculteit Universiteit Antwerpen)

  Tijdens deze causerie komen aan bod: de voorlopige tenuitvoerlegging zoals gewijzigd door de Potpourriwetten I, V en VI en de problemen van overgangsrecht die daarmee gepaard gaan; de nietigheidsleer zoals gewijzigd door de Potpourriwetten I en VI en de temporele werking van deze procedurewetten; de gewijzigde bevoegdheden van de vrederechter door de Potpourriwetten V en VI en werking van deze procedurewetten in de tijd.

  Meer info
 5. UPV - 38ste Cyclus Permanente Vorming - Het nieuw huwelijksvermogensrecht toegelicht

  UPV - 38ste Cyclus Permanente Vorming - Het nieuw huwelijksvermogensrecht toegelicht

  € 96,80

  Spreker: Sarah van Bree (Assistent fiscaliteit aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit Gent/Advocaat)

  De hervorming van het huwelijksvermogensrecht is opgebouwd rond 3 hoofddoelstellingen: de verfijning van de regels van het wettelijk stelsel, een betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen en van de bedingen die de echtgenoten daaraan kunnen toevoegen én een zoektocht naar nieuwe evenwichten inzake de positie van de langstlevende echtgenoot in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

  Tijdens deze studiedag wordt een overzicht gegeven van de voornaamste hervormingen en worden deze hoofddoelstellingen verder toegelicht.

  Meer info
 6. UPV - 38ste Cyclus Permanente Vorming - Potpourri II als begin van een niet-aflatende stroom van punctuele wetswijzigingen inzake voorlopige hechtenis

  UPV - 38ste Cyclus Permanente Vorming - Potpourri II als begin van een niet-aflatende stroom van punctuele wetswijzigingen inzake voorlopige hechtenis

  € 96,80

  Spreker: Michel Rozie (Ere-voorzitter hof van beroep te Antwerpen/Docent VUB/Voorzitter sanctiecommissie FSMA)

  De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is in de loop der jaren menigmaal bijgestuurd. Dit is ook gebeurd door de tweede potpourri-wet van 5 februari 2016. Met laatstgenoemde wet is een periode ingeluid van een lange en nog steeds niet eindigende reeks van punctuele hervormingen die het regime van de voorlopige hechtenis ingrijpend hebben gewijzigd. Tijd dus voor een update met kritische analyse.

  Meer info

6 artikel(en)

per pagina

Lijst  Foto-tabel 

Van hoog naar laag sorteren