Welkom bij Story Publishers

Gerechtelijk Privaatrecht

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 129,00

In het Belgisch rechtstelsel worden de spelregels bij privaatrechtelijke geschillenbeslechting uiteengezet in het Gerechtelijk Wetboek.


Voor zij die dagelijks in aanraking komen met procesvoering, is een goede kennis van het gerechtelijk privaatrecht dan ook onontbeerlijk.


 

Gerechtelijk Privaatrecht
€ 129,00

Dit vastbladig werk is veel meer dan een inleiding tot het gerechtelijk privaatrecht. Op gedetailleerde wijze en onder verwijzing naar rechtspraak en rechtsleer worden de regels i.v.m. de bevoegdheid en de burgerlijke rechtspleging besproken.
De opzet van dit boek bestaat erin een praktische leidraad aan te reiken aan de rechtspractici wanneer zij met procesrechtelijke problemen geconfronteerd worden.

In het eerste deel worden de algemene beginselen die het gerechtelijk privaatrecht beheersen, toegelicht. Onder meer wordt in dit deel aandacht besteed aan de verschillende soorten vorderingen, de voorwaarden voor het instellen van de vordering en de termijnregeling.

Deel twee handelt over de bevoegdheidsregeling zoals opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek.

Het derde deel is gewijd aan de eigenlijke burgerlijke rechtspleging waarbij de rechtsbijstand en het geding op zeer uitvoerige wijze worden besproken. Onder meer het instellen van de vordering, de minnelijke schikking en bemiddeling, de behandeling en berechting op tegenspraak en bij verstek, de doorhaling en weglating, de tussengeschillen en het bewijs en de kostenregeling komen hierbij aan bod.

Tenslotte wordt in deel vier de verschillende rechtsmiddelen (zowel de gewone als de buitengewone) uitgebreid besproken.

Korting op catalogusprijs voor studenten: 25% korting (te bestellen via orders@brepols.net)

Auteur Marc Castermans
ISBN 978 90 876 40514
Doelgroepen Advocaten, Gerechtsdeurwaarders, Magistraten
Materie Gerechtelijk recht
NUR Nee
Editie 2009
Pagina's 785
Meta-keywords Burgerlijke rechtspleging, gerechtelijk privaatrecht