Welkom bij Story Publishers

Loonmatiging en de loonnorm 2011-2012

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 40,00

Academisch-objectieve benadering van de loonnorm 2011-2012 en draagwijdte ervan in de arbeidsverhoudingen.

Loonmatiging en de loonnorm 2011-2012

De loonmatiging is niet nieuw,maar zij leidde de voorbije tien jaren een sluimerend bestaan. Toch werd al langer regelmatig gewezen op de noodzaak en belang hiervan, teneinde de broodnodige competitiviteit van onze ondernemingen te vrijwaren. In een geglobaliseerde wereld en economie is dit meer dan ooit cruciaal.

De sociale partners spraken tot op heden telkens een indicatieve loonnorm af.

Voor de periode 2011-2012 werd de loonnorm echter bij Koninklijk Besluit vastgelegd. Het gevolg daarvan is dat het sociaal overleg (opnieuw) wordt gejuridiseerd. Of een juridische benadering een goede en werkbare oplossing is, valt nog af te wachten.

Deze bijdrage poogt de loonnorm 2011-2012 op een academisch-objectieve wijze te benaderen en na te gaan wat de draagwijdte ervan is in de arbeidsverhoudingen.

INHOUD

Woord vooraf

1 De ene loonmatiging is de andere niet…

2 De wet van 26 juli 1996: de Loonnormwet

3 Loonmatiging en het recht op vrije loononderhandeling

4 Toepassingsgebied van de loonnorm

5 De bepaling van de loonnorm

6 De loonnorm 2011-2012

7 Het begrip "loonkost"

8 Gewaarborgde loonsverhogingen

9 Schematisch overzicht

10 De toewijzing van een loonkost aan een loonperiode

11 De naleving van de loonnorm

12 De sancties

13 Samenvattende conclusies en slotbedenkingen

14 Bijlagen 

 

 

Auteur Jan Vanthournout, Patrick Humblet
ISBN 978 90 876 40880
Doelgroepen Advocaten, Bedrijfsjuristen, Magistraten
Materie Sociaal recht
NUR 825 - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Editie 2011
Pagina's 136
Meta-keywords Nee