Welkom bij Story Publishers

Bescherming van de handelaar tegen betalingsproblemen

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 61,00

Dit boek behandelt een ganse waaier juridische onderwerpen, die steeds met het garanderen/bekomen van betaling te maken hebben. Telkens wordt beknopt het actueel wettelijk kader geschetst en de belangrijkste rechtspraak weergegeven.  Er wordt vooral onderzocht over welk arsenaal van mogelijkheden en rechten de handelaar/schuldeiser beschikt om zijn tegoed te kunnen innen. 

Bescherming van de handelaar tegen betalingsproblemen

Handel drijven en winst maken veronderstellen onder meer dat de handelaar voor zijn verkochte goederen of verrichte prestaties op een correcte wijze en tijdig wordt betaald.   Onze maatschappelijke evolutie brengt mee dat steeds meer schuldeisers hun tegoed geheel of gedeeltelijk niet meer kunnen recupereren.  Ze moeten in het beste geval genoegen nemen met een jarenlange afbetaling van de schuld of, bij een rampscenario, zelfs met een fiscaal attest dat officieel bevestigt dat hun schuldvordering definitief verloren is gegaan.

Dit boek behandelt een ganse waaier juridische onderwerpen, die steeds met het garanderen/bekomen van betaling te maken hebben. Telkens wordt beknopt het actueel wettelijk kader geschetst en de belangrijkste rechtspraak weergegeven.  Er wordt vooral onderzocht over welk arsenaal van mogelijkheden en rechten de handelaar/schuldeiser beschikt om zijn tegoed te kunnen innen. 

Een handelaar moet kort op de bal spelen en gedisciplineerd zijn medecontractanten selecteren en opvolgen.  De inhoud van deze handige gids kan u zeker helpen om de concrete situatie van elk van uw schuldenaars feitelijk en juridisch te begrijpen, alsook om dan de juiste actie te ondernemen.

Elke handelaar/ondernemer kan in dit boek ontelbare gouden tips vinden, gebaseerd op 30 jaar praktijkervaring van de auteur, om financiële verliezen te voorkomen of te beperken. 

INHOUD

I   Algemene inleiding

II  Bij de aanvang van de commerciële relatie

III Bij het opstellen handelsdocumenten

IV Waarborgen en zekerheden

V  Opties bij wanbetaling zonder procedure

VI  Procedureel optreden tegen de schuldenaar

VII Vereffening en insolventieprocedures bij de schuldenaar

Auteur Frank Deschoolmeester
ISBN 978 90 876 40965
Doelgroepen Accountants, Advocaten, Bedrijfsjuristen, Boekhouders, Magistraten
Materie Handels- en Economisch recht
NUR 822 - Privaatrecht
Editie 2012
Pagina's 222
Meta-keywords Nee

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Overdracht van de handelszaak

Overdracht van de handelszaak

€ 51,00
Bewijs in handelszaken

Bewijs in handelszaken

€ 41,00
Rechtspraak Jury Ethische Praktijken inzake Reclame

Rechtspraak Jury Ethische Praktijken inzake Reclame

€ 43,50