Welkom bij Story Publishers

Een nieuw hersamengesteld gezin! - UITVERKOCHT!!!

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 54,00

België is binnen Europa de absolute koploper wat betreft het aantal echtscheidingen. Nieuwe hersamengestelde gezinnen zijn dan ook aan de orde van de dag.

Een nieuw hersamengesteld gezin! - UITVERKOCHT!!!
€ 54,00

Partners met kinderen uit een vorige relatie, gemeenschappelijke kinderen, halfbroers en -zussen, stiefkinderen, adoptiekinderen... De samenstelling van de hedendaagse gezinnen wordt steeds complexer en gevarieerder. Bij leven zorgt dit vaak al voor de nodige problemen. De grootste moeilijkheden ontstaan echter zodra er sprake is van een erfenis.
In dit boek bespreekt juriste Ellen Buysse de burgerrechtelijke aspecten en fiscale implicaties van de bestaande samenlevingsvormen met name: het huwelijk, de wettelijke én de feitelijke samenwoning.
Zij verduidelijkt hoe men desgevallend conflictsituaties kan vermijden. Dat doet zij in het licht van verschillende situaties, gaande van de ietwat karikaturale ‘oude bok met het groene blaadje’ en ‘de boze stiefmoeder’ enerzijds tot de ‘jonge’ hersamengestelde gezinnen met doorgaans minderjarige kinderen anderzijds.
Het eerste deel van dit boek behandelt de burgerrechtelijke wetgeving omtrent deze samenlevingsvormen. Dit luik besteedt ook aandacht aan de fiscale bescherming van de gezinsleden. Primeert het belang van de langstlevende partner? Dat van de eigen kinderen? Of zoekt men naar de gulden middenweg?
Al is de realiteit doorgaans genuanceerder dan de aangehaalde voorbeelden, de gekozen situaties tonen aan hoe belangrijk het is om de juiste afwegingen te maken.
Deel twee gaat dieper in op de fiscale implicaties van bepaalde burgerrechtelijke handelingen. Per gewest worden de successierechten en registratierechten toegelicht. Vaak bestaat een discrepantie tussen het fiscaal en burgerlijk recht. Wat burgerrechtelijk aangewezen lijkt, is niet per se ook fiscaal de meest optimale situatie. Voorzichtigheid is dus geboden in deze – ook emotioneel – delicate materie.
Dit boek gidst u door het doolhof van nieuwe hersamengestelde gezinnen. Denk in de euforie van vandaag ook aan de implicaties van morgen....Het werk is verrijkt met talrijke referenties naar rechtspraak en rechtsleer en bijgewerkt tot en met 15 juni 2011.

Inhoud

Deel 1 Burgerrechtelijke aspecten

1. Het huwelijk

2. De wettelijke samenwoning

3. De feitelijke samenwoning

Deel 2 Fiscale luik

1. Successierechten

2. Registratierechten

 

Auteur Ellen Buysse
ISBN 978 90 876 40835
Doelgroepen Advocaten, Magistraten, Notarissen, Rechtspractici algemeen
Materie Burgerlijk recht, Fiscaal recht
NUR Nee
Editie 2011
Pagina's 144
Meta-keywords nieuw samengestelde gezinnen, erfenis,