Welkom bij Story Publishers

Praktische gids voor Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 37,00

Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken is een wijdverbreide techniek om geschillen op te lossen zodat deze niet het voorwerp worden van een gerechtelijke (of andere) procedure. In België is bemiddeling wettelijk omkaderd sinds 21 februari 2005.

Praktische gids voor Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken

Met dit boek willen de auteurs een praktische leidraad bieden aan zowel de beginnende bemiddelaar als de betrokken partijen, hun advocaten, andere raadgevers of deskundigen, met als doel bemiddeling/mediation te promoten als werkinstrument bij het oplossen van geschillen. De auteurs hebben zich voornamelijk op de probleemoplossende of faciliterende methode van bemiddelen geconcentreerd vermits dit in België de meest voorkomende is.

Welke geschillen komen in aanmerking voor bemiddeling? Welke alternatieven zijn er? Wat houdt het bemiddelingsvoorstel in? Hoe gebeurt de keuze van een bemiddelaar? Hoe verloopt het eigenlijke bemiddelingsproces? Wat met de redactie van het bemiddelingsakkoord en de homologatie ervan? Deze en veel meer vragen worden door de auteurs in dit boek beantwoord.

De auteurs verduidelijken bovendien het theoretische kader aan de hand van praktijkvoorbeelden en reiken de lezer potentiële praktische hulpmiddelen aan.

Dit bewust laagdrempelig gehouden boek is een aanrader voor iedereen die op constructieve wijze wil omgaan met (potentiële) conflictsituaties. Het is in het bijzonder een onmisbaar en actueel naslagwerk over bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.

De auteurs zijn advocaat, ervaren bemiddelaar, coach en/of opleider op dit vlak.

Inhoudsopgave

Inleiding

Hoofdstuk 1: Bemiddeling: bij welke geschillen?

Hoofdstuk 2: Introductie van het voorstel om te bemiddelen

Hoofdstuk 3: Keuze van de bemiddelaar

Hoofdstuk 4: De beslissing tot bemiddeling en de aanstelling van de bemiddelaar

Hoofdstuk5: Eerste contacten en voorafgaande informatie

Hoofdstuk 6: Vóór de installatievergadering

Hoofdstuk 7: Installatievergadering

Hoofdstuk 8: De caucus

Hoofdstuk 9: Feitenanalyse

Hoofdstuk 10: Onderhandelingsonderwerpen en belangen

Hoofdstuk 11: Opties

Hoofdstuk 12: Werken naar een overeenkomst (bemiddelingsakkoord) toe

Hoofdstuk 13: Redactie van de overeenkomst

Hoofdstuk 14: Bijzondere situaties / Struikelblokken

Hoofdstuk 15: Homologatie

Hoofdstuk 16: Opvolging

Hoofdstuk17: Problemen bij de uitvoering

Hoofdstuk 18: Andere methodes om geschillen op te lossen

Bijlagen, trefwoordenregister en bibliografie.

Over AMN

APPLIED MEDIATION NETWORK (AMN) is een burgerlijke maatschap van erkende bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken. Zij zijn ervan overtuigd dat conflictpreventie, conflictbeheersing en buitengerechtelijke conflictoplossing in de hedendaagse economische en maatschappelijke omgeving instrumenten zijn die als kwalitatief alternatief voor de klassieke gerechtelijke procedures kunnen fungeren. Gerechtelijke geschillenbeslechting resulteert immers meer dan eens in onbevredigende resultaten, impasses, onzekerheden, wederzijdse verliessituatie en zorgt bovendien vaak voor onherstelbare beschadiging van voordien duurzame en waardevolle relaties.

AMN wil een platform bieden waar bemiddeling - ook “mediation” genoemd - en bemiddelingstechnieken als volwaardige – soms zelfs betere - alternatieven worden aangereikt als het gaat om het voorkomen en oplossen van conflicten in de zakelijke sfeer.

AMN streeft ernaar bemiddeling en bemiddelingstechnieken te promoten, aanvullende opleidingen te organiseren en haar praktijkkennis en -ervaring uit te wisselen om deze relatief nieuwe discipline bekend te maken bij een brede groep van actoren die bij de uitoefening van hun beroep hieruit een meerwaarde kunnen halen (ondernemers, leidinggevenden, advocaten, bedrijfsjuristen, managers, accountants, enz.).

Auteur Dirk Van de Gehuchte e.a.
ISBN 978 90 876 40620
Doelgroepen Accountants, Advocaten, Bedrijfsjuristen, Bedrijfsrevisoren, Magistraten, Notarissen
Materie Burgerlijk recht, Handels- en Economisch recht
NUR 822 - Privaatrecht
Editie 2010
Pagina's 250
Meta-keywords Bemiddeling

U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:

Bestendig Handboek Huishuur en Handelshuur

Bestendig Handboek Huishuur en Handelshuur

€ 430,00
De Handelshuur

De Handelshuur

€ 51,00
Overdracht van de handelszaak

Overdracht van de handelszaak

€ 51,00
De vrij beroeper als ondernemer

De vrij beroeper als ondernemer

€ 26,00