Welkom bij Story Publishers

UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2018) - STUDIEDAG De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en penaal procesrecht: een stand van zaken

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 363,00

Vijf potpourri-wetten hebben het verloop van de civiele en strafrechtelijke procedure – soms ingrijpend – gewijzigd. Rechtsleer en rechtspraak hebben zich menigmaal hierover kunnen uitspreken. Tijd dus voor een kritische analyse van de stand van zaken. Hierbij wordt o.m. aandacht besteed aan de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 21 december 2017 dat meerdere bepalingen van de tweede potpourri-wet heeft vernietigd. Ook mogelijke reacties van de wetgever hierop evenals nog te verwachten ontwikkelingen in de rechtspraak worden onder de loep genomen.
UPV - 37ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2018) - STUDIEDAG De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en penaal procesrecht: een stand van zaken

37ste Cyclus Permanente Vorming 2017-2018

Bijscholing voor advocaten georganiseerd door de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB (afdeling West-Vlaanderen) en de Conferentie van de Jonge Balie Brugge.

Studiedag voorjaar 2018:

4 mei 2018 (voormiddagsessie) - De toepassing van de potpourri-wetten in het PENAAL procesrecht: stand van zaken

4 mei 2018 (namiddagsessie) - De toepassing van de potpourri-wetten in het CIVIEL procesrecht: stand van zaken

Deelname per sessie is eveneens mogelijk . Hiervoor verwijzen we u graag door naar ons opleidingsoverzicht.

Voor stagiairs, studenten en leden CJB Brugge geldt een verminderde prijs: €245,00 voor de volledige studiedag en €125,00 per sessie. Deze prijzen zijn excl. 21 % BTW.

Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeel van de rechterlijke orde geldt een tussenkomst via het IGO.

Betaling via de KMO-portefeuille is mogelijk (Erkenningsnummer Story Publishers: DV.O218110)

Kortingen zijn niet cumulatief.

Erkenningen: 

OVB: 3 juridische punten per sessie

IGO

Spreker Michel Rozie (ere-voorzitter hof van Beroep Antwerpen/docent VUB/voorzitter sanctiecommissie FSMA) Pierre Thiriar (raadsheer hof van Beroep Antwerpen/vrijwillig academisch medewerker UAntwerpen)
ISBN Juristenclub 89
Doelgroepen Advocaten, Magistraten, Rechtspractici algemeen
Materie Nee
Meta-keywords Studiedag De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en penaal procesrecht: een stand van zaken