Welkom bij Story Publishers

Wie zijn wij?

Story Publishers maakt als juridische uitgeverij deel uit van de internationale, academische uitgeverij Brepols Publishers NV. Story Publishers volgt haar eigen strategie en neemt zo haar eigen plaats in binnen het uitgeeflandschap. 

Valerie Story is editoriaal directeur en draagt tevens de eindverantwoordelijkheid voor de uitgaven van Story Publishers. Zij wordt in de uitvoering van haar taken geassisteerd door Ann Depoorter.

Uiteraard kan Story Publishers steunen op de Brepols-organsiatie.

STORY PUBLISHERS  wenst een kennisonderneming te zijn voor de professionele markt, waar de klant sleutelinformatie vindt voor zijn beroepswerkzaamheden.

Kennis en ervaring helpen Story Publishers om haar rol als gatekeeper voor de professionele markt op een flexibele en creatieve manier in te vullen.

Internetoplossingen, opleidingen en traditionele uitgeefproducten gecombineerd met moderne uitgeeftechnieken behoren tot de opdracht.

Ieder uitgeefproject bij Story Publishers wordt getoetst aan volgende criteria:

  • actueel
  • essentiegericht
  • multidisciplinair
  • origineel
  • overzichtelijk
  • praktijkgericht
  • toegankelijk


Waarom publiceren bij Story Publishers?

Bij Story Publishers publiceren is een keuze voor kwaliteit, voor een auteursvriendelijke en efficiënte begeleiding om tot de best mogelijke publicatie te komen.

Door de relatieve kleinschaligheid van Story Publishers kan elke auteur persoonlijk begeleid worden.

Vriendelijke dienstverlening en flexibiliteit, in combinatie met uitzonderlijk snelle publicatietermijnen, illustreren het belang dat Story Publishers hecht aan de tevredenheid van haar auteurs.  Zij wenst haar auteurs de best mogelijke diensten aan te bieden.

Kwaliteitsdiversificatie zorgt bovendien voor een op maat gesneden begeleiding die, gecombineerd met een dynamische controle over redactie, productie en distributie, elke publicatie maximaal tot haar recht laat komen.