Hervorming kmo-portefeuille vanaf januari 2023

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 25 november 2022 de hervorming van de kmo-portefeuille goed. Vanaf januari 2023 wordt deze steun inhoudelijk gerichter ingezet door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s.

Daarnaast wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. (Bron: Vlaio)

Wat betekent dit voor u?

De opleidingen die wij organiseren, vallen onder het thema 'beroepsspecifieke competenties'. Dit wil zeggen dat onze opleidingen voor juridische beroepen met het oog op permanente vorming, zowel live als livestream, in aanmerking blijven komen! U kan in de toekomst nog steeds tot 30% tegemoetkoming krijgen op uw factuur (nettobedrag). Gelieve uw inschrijving uitsluitend door te geven per e-mail (ann.depoorter@brepols.net) en NIET via de webshop. Betaling kan enkel via overschrijving.