Over ons

STORY Publishers maakt als juridische uitgeverij deel uit van de internationale, academische uitgeverij Brepols Publishers NV.

STORY Publishers staat voor jarenlange ervaring, betrokkenheid, transparantie en vakmanschap in kwalitatieve publicaties en opleidingen

Team

Valerie Story is editoriaal directeur en draagt tevens de eindverantwoordelijkheid voor de uitgaven van STORY Publishers. Zij wordt in de uitvoering van haar taken geassisteerd door Ann Depoorter. Als marketing- & communicatieverantwoordelijke zorgt Ophelia Meerschaut er met de nodige creativiteit voor dat de publicaties en opleidingen van STORY Publishers steeds onder de aandacht blijven van onze klanten.

Kennis en ervaring

Als imprint van de internationale, academische uitgeverij Brepols Publishers NV kan STORY Publishers steunen op de uitgebreide Brepols-organisatie. Story Publishers is een kennisonderneming voor de professionele markt, waar de klant sleutelinformatie vindt voor zijn beroepswerkzaamheden.

Kennis en ervaring helpen STORY Publishers om haar rol als gatekeeper voor de professionele markt op een flexibele en creatieve manier in te vullen. Het aanbieden van juridische opleidingen (live, livestream en on demand) en het uitgeven van juridische publicaties behoren tot de kernactiviteiten.

STORY Publishers is een door de Orde van Vlaamse Balies erkende opleidingsverstrekker.

Ieder uitgeefproject bij STORY Publishers wordt getoetst aan volgende criteria:

   • actueel
   • essentiegericht
   • multidisciplinair
   • origineel
   • overzichtelijk
   • praktijkgericht
   • toegankelijk

   Waarom publiceren bij STORY Publishers?

   Bij STORY Publishers publiceren, is kiezen voor kwaliteit én voor een auteursvriendelijke en efficiënte begeleiding om tot de best mogelijke publicatie te komen. Door de relatieve kleinschaligheid van STORY Publishers kan elke auteur persoonlijk begeleid worden. Vriendelijke dienstverlening en flexibiliteit, in combinatie met snelle publicatietermijnen, illustreren het belang dat STORY Publishers hecht aan de tevredenheid van haar auteurs.  Zij wenst haar auteurs de best mogelijke diensten aan te bieden.
   Kwaliteitsdiversificatie zorgt bovendien voor een op maat gesneden begeleiding die, gecombineerd met een dynamische controle over redactie, productie en distributie, elke publicatie maximaal tot haar recht laat komen.