Veelgestelde vragen i.v.m. opleidingen en webinars

Opleidingen

Inschrijven voor een opleiding

 • Hoe kan ik inschrijven?

U kan online inschrijven via de website, per e-mail, per fax en per post.

 • Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving?

Uw inschrijving wordt steeds bevestigd via e-mail.

 • Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot uiterlijk 14 kalenderdagen vóór aanvang van de opleiding.

 • Ik kan niet deelnemen. Kan iemand anders in mijn plaats deelnemen?

Indien u niet kan deelnemen en de mogelijkheid tot annulatie (14 kalenderdagen vóór aanvang van de opleiding zijn verstreken) niet meer van toepassing is, kan u een vervanger in uw plaats laten deelnemen. Uiteraard wordt het aanwezigheidsattest dan uitgereikt op naam van de plaatsvervanger. Bij laattijdige annulatie blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Betalen

Na uw inschrijving en betaling ontvangt u per e-mail een bevestiging. De factuur wordt u per post toegezonden.

Facturatiegegevens STORY Publishers:

Brepols Publishers, Begijnhof 67, 2300 Turnhout

BTW: BE 0463 139 762

Hebt u nog vragen of problemen i.v.m. de betaling, stuur dan een bericht naar info@brepols.net.

Opleidingssubsidies

De kmo-portefeuille is een Vlaamse subsidiemaatregel voor kmo’s die investeren in opleiding, advies, technologieverkenning, enzovoort. De kmo-portefeuille subsidieert 20 of 30 % van de kostprijs van opleidingen die gevolgd worden door werkenden binnen een organisatie. Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren. E- learning (on demand-webinar) kan niet worden gesubsidieerd met de kmo-portefeuille. STORY Publishers is door de Vlaamse Overheid erkend als opleidingsverstrekker.

 • Liberform opleidingspremie voor vrije beroepers 

Indien de onderneming onder paritair comité 336 valt, komt zij in aanmerking voor de premie.

Betalen met de KMO-portefeuille

Wat heeft u nodig voor uw subsidieaanvraag via de kmo-portefeuille?

 • Op kmo-portefeuille.be kan u een elektronische subsidieportefeuille openen.
 • Het erkenningsnummer van STORY Publishers is: DV.O218110.
 • Het inschrijvingsgeld exclusief 21% btw (= gelijk aan het projectbedrag) van de opleiding. Dit vindt u terug bij elke opleiding onder de rubriek kostprijs. U hoeft dus niet te wachten op de factuur om uw aanvraag via de kmo-portefeuille in te dienen. Het aanvaardbare projectbedrag voor opleiding dient minimum €100,00 te bedragen.
 •  Opgelet: Een subsidieaanvraag kan vanaf de datum van inschrijving tot ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden.

Wenst u beroep te doen op een tegemoetkoming via de KMOP, gelieve uw inschrijving door te geven per e-mail (ann.depoorter@brepols.net) en NIET online te betalen. U ontvangt een invulformulier dat u vervolledigt en terugzendt.

Erkenningen

De opleidingen kunnen zijn erkend door hieronder vermelde beroepsorganisaties. Bij elke opleiding wordt vermeld welke erkenning er zijn aangevraagd.

 • Orde van Vlaamse Balies (OVB)
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen (IGO)
 • Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ)
 • Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
 • Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
 • Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (SAM-TES)

Aanwezigheidsattesten

De aanwezigheidsattesten worden u via mail opgestuurd binnen de twee weken na afloop van de opleiding én na ontvangst van de betaling.

Hebt u nog vragen of problemen i.v.m. met uw aanwezigheidsattest, stuur dan een bericht naar ann.depoorter@brepols.net.

Webinars

Een webinar is een online opleiding. Via uw scherm krijgt u de presentatie en de spreker te zien. U kunt de spreker horen en ook (schriftelijk) vragen stellen. Via een poll kunnen er vragen gesteld worden door de spreker.

Wanneer u zich inschrijft voor een webinar, krijgt u een bevestigingsmail met alle informatie over de opleiding waarvoor u zich inschreef.

Enkel bij een eerste inschrijving voor een webinar zal u tevens een uitnodiging krijgen om een profiel aan te maken. Hiermee krijgt u toegang tot alle online opleidingen waarvoor u bent ingeschreven.

1. U schrijft zich in via onze website, waarbij u ook de algemene voorwaarden dient te accepteren.

 • U ontvangt onmiddellijk een bevestiging van uw registratie.
 • U ontvangt een e-mail met de vraag een wachtwoord in te stellen en zo uw registratie te vervolledigen. (Enkel bij de allereerste inschrijving)
 • U ontvangt een kalenderuitnodiging met de link naar het live webinar.
 • U ontvangt een e-mail met de informatie over het webinar. U heeft toegang tot het live en/of opgenomen webinar via de knop ‘bekijken’.

2. Een dag voor aanvang van het webinar krijgt u deze mail nog eens, bij wijze van herinnering. Als u deze mail niet in uw inbox ziet, is het verstandig om ook uw SPAM-mailbox te bekijken.

3. We raden u aan een 10-tal minuten voor start aan te melden. Dat geeft u de tijd om eventuele technische uitdagingen aan te pakken.

4. Er zal tijdens de inleiding uitleg gegeven worden over hoe u het maximale resultaat uit uw webinar kan halen.

5. U krijgt via uw scherm de presentatie en de spreker te zien, u kunt de spreker horen en u kunt ook (schriftelijk) vragen stellen.

On demand webinars

U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen. U kijkt waar u wilt, wanneer u wilt en u kan pauzeren. Wanneer u wenst, kan u terug de draad opnemen en loopt het webinar automatisch verder. De periode waarin deze moet bekeken worden, staat bij iedere on demand webinar vermeld.

Live webinars

Live webinars vinden online plaats op een bepaald tijdstip. U schrijft op voorhand in en logt in op het tijdstip van het live webinar.

Syllabus en slides webinars

U ontvangt van ons een mail met de syllabus en/of slides.

Erkenningen en attesten webinars

Meer info over de toegewezen erkenningen vindt u bij elke opleiding. U ontvangt uw attest digitaal na het voltooien van de volledige online opleiding en na betaling.

Wat zijn de voorwaarden om als deelnemer een attest te ontvangen?

 • Onder dezelfde naam en voornaam in te loggen als waarop de registratie van de inschrijving op de opleiding is gebeurd. Logt u zich niet persoonlijk in maar volgt u mee met een collega, dan voldoet u aldus niet aan deze voorwaarde.
 • Alle software en randapparatuur die kunnen interfereren met de opleiding uit te schakelen.
 • Tijdig in te loggen voor de start van de opleiding (enkel bij live webinars): we raden u aan 10 minuten op voorhand in te loggen. 
 • Ingelogd te blijven van bij het begin en tot het einde van de opleiding.
 • De opleiding volledig actief te volgen tijdens de aangegeven duurtijd. Dit betekent dat u de vragen en aanwezigheidspeilingen die u op verschillende momenten van de opleiding worden gesteld, beantwoordt.
 • De eventuele vragenmodule of enquête aan het einde van de opleiding te vervolledigen, en indien nodig de testvragen correct te beantwoorden.

Indien u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kan u geen attest bekomen.

Op welke toestellen kan ik een webinar volgen?

U kan het webinar volgen op uw computer, tablet of smartphone. 

Hoe kan ik tijdens een webinar vragen stellen aan de spreker?

U kunt tijdens een live webinar (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker via de chatfunctie. Ook bij webinars 'on demand' kunt u vragen stellen via webinars@storypublishers.be. U ontvangt binnen de 5 werkdagen een antwoord.

Kan ik met meerdere collega’s een webinar volgen?

Ja, u kan samen met meerdere collega’s een webinar volgen. Indien u per deelnemer een aanwezigheidsattest wenst, moet u meerdere collega’s inschrijven op een webinar. Er wordt per individueel geregistreerde deelnemer immers één aanwezigheidsattest uitgereikt op naam van de ingeschreven deelnemer. 

Kan ik webinars betalen met de kmo-portefeuille?

Ja, de kmo-portefeuille Vlaanderen subsidieert 20 tot 30 % van de kostprijs van de live webinars.

Deze subsidie geldt voor opleiding en advies voor Vlaamse kmo's en vrije beroepen.

Het erkenningsnummer van STORY Publishers is DV. O218110.

Op www.kmo-portefeuille.be kan u een elektronische subsidieportefeuille openen. Een subsidieaanvraag kan ingediend worden vanaf de datum van inschrijving tot ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding.

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille.

Wenst  u voor een live webinar beroep te doen op een tegemoetkoming via de KMOP, gelieve uw inschrijving door te geven per e-mail (ann.depoorter@brepols.net) en NIET online te betalen. U ontvangt een invulformulier dat u vervolledigt en terugzendt.

Annulatie van een webinar

Voor live webinars (met of zonder opname) kan u tot drie dagen voor de opleiding annuleren. Annulatie van een on demand webinar is niet mogelijk aangezien de levering onmiddellijk en automatisch gebeurt.