EU’s Evolution on Women's Rights & Empowerment - With an Analysis of its Impact on a Candidate Country: Turkey

EU’s Evolution on Women's Rights & Empowerment - With an Analysis of its Impact on a Candidate Country: Turkey

Verkoper
Sükran Ünal
Normale prijs
€75,00
Aanbiedingsprijs
€75,00
Normale prijs
Momenteel niet beschikbaar
Eenheidsprijs
per 
incl. 6% btw
Verzendkosten, indien van toepassing, worden berekend bij het afrekenen
Paperback, 285 blz., 2022, EN, ISBN 978-90-8764-077-4

Taal publicatie: Engels

Table of contents             Introduction          Rewatch the Book Launch here

De e-versie van deze publicatie is ook verkrijgbaar via LexNow.

Women’s rights — or the lack thereof — is a multidimensional, worldwide phenomenon. Crucially, it often intersects with another violation of human rights: that of violence. Such breaches of human rights can leave victims suffering the fall out for years.

This book engages with key questions about both gender discrimination and violence, aimed particularly at women, with the aim of providing a practical source that can be drawn on by lawyers, legal practitioners, and policy makers, but that will also be accessible to interested readers. Taking as its starting point the core issue of human rights within the European Union, the author explores the legislative and practical efforts that have been made to promote gender equality and combat gender-based violence, and she explores how these laws have impacted legislation in a Candidate Country, her own native homeland of Turkey. The volume analyses progress and challenges within both the EU and Turkey, assessing landmark and recent case laws and highlighting examples of good and bad practices to explore similar but often distinctive efforts and approaches to preventing gender-based discrimination.

Throughout the volume, the author offers a wealth of personal comments, critique, and opinions based on her own impressive legal career, and also draws on the diverse approaches and perspectives of women’s organizations, experts —among them former judges and academics — and local institutes. The result is a unique work that is at once academic but also deeply insightful and empathetic.

About the authorSukran Unal

Sükran Ünal is a lawyer with vast experience in various
fields of law. Upon graduation from Atılım University
Faculty of Law, she fulfilled the traineeship of
the Bar Association in Turkey and
became eligible to perform
as an attorney-at-law.

She gained hands-on experience in leading law firms.
Starting from the year 2014, she started to perform as a
judge; first as a trainee and then as a competent judge
at Hozat Court House and the Cassation Court of Turkey.

In 2021, she resigned from the judiciary and started running her own proprietorship in
Belgium; SRT Legal Consultancy. Through SRT Legal Consultancy, she now provides a wide range of legal consultancy services to individuals, private companies, law firms and international organisations. At the same time, she contributes to seminars and workshops as a speaker or voluntary mentor, both on national and international platforms.

Apart from her professional activities, she is passionate about human rights and has published articles on several topics in the field. This book is also a result of this passion, as well as the rich, thorough study at Ghent University.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrouwenrechten – of het gebrek daaraan – is een multidimensionaal, wereldwijd fenomeen. Cruciaal is dat het vaak samengaat met een andere schending van de mensenrechten: die van geweld. Dergelijke schendingen van mensenrechten kunnen ervoor zorgen dat slachtoffers jarenlang de gevolgen ondervinden.

Dit boek behandelt kernvragen over zowel genderdiscriminatie als geweld, met name gericht op vrouwen, met als doel een praktische bron te bieden die kan worden gebruikt door advocaten, beoefenaars van juridische beroepen en beleidsmakers, maar die ook toegankelijk zijn voor geïnteresseerde lezers. Met als uitgangspunt de kernkwestie van mensenrechten binnen de Europese Unie, onderzoekt de auteur de wetgevende en praktische inspanningen die zijn geleverd om gendergelijkheid te bevorderen en gendergerelateerd geweld te bestrijden, en onderzoekt ze hoe deze wetten de wetgeving hebben beïnvloed in een kandidaat-lidstaat, haar eigen geboorteland Turkije. Het boek analyseert de vooruitgang en uitdagingen binnen zowel de EU als Turkije, beoordeelt historische en recente jurisprudentie en belicht voorbeelden van goede en slechte praktijken om vergelijkbare maar vaak onderscheidende inspanningen en benaderingen te onderzoeken om discriminatie op grond van geslacht te voorkomen.

Door het hele boek heen biedt de auteur een schat aan persoonlijke opmerkingen, kritiek en meningen op basis van haar eigen indrukwekkende juridische carrière, en maakt ook gebruik van de verschillende benaderingen en perspectieven van vrouwenorganisaties, experts — waaronder voormalige rechters en academici — en lokale instituten. Het resultaat is een uniek werk dat tegelijk academisch is, maar ook diep inzichtelijk en empathisch.

Over de auteur

Sükran Ünal is een advocaat met ruime ervaring in verschillende rechtsdomeinen. Nadat zij afstudeerde aan de Atılım University Faculty of Law, liep zij stage aan de Orde van Advocaten in Turkije en werd ze benoemd tot advocaat. Ze deed praktijkervaring op bij toonaangevende advocatenkantoren. Vanaf 2014 trad ze op als rechter; eerst als stagiair en daarna als bevoegd rechter aan de Hozat Court House en aan het Hof van Cassatie van Turkije.

In 2021 nam ze ontslag bij de rechterlijke macht in Turkije en begon in België haar eigen bedrijf; SRT Legal Consultancy. Via SRT Legal Consultancy biedt ze thans een breed scala aan juridische adviesdiensten voor particulieren, privébedrijven, advocatenkantoren en internationale organisaties aan. Tegelijkertijd verleent zij als spreker of vrijwillige mentor haar medewerking aan seminars en workshops, zowel op nationale als internationale platforms.

Naast haar professionele activiteiten, is ze ontzettend betrokken bij mensenrechten en publiceerde ze artikelen over verschillende onderwerpen in deze materie. Dit boek is dan ook het resultaat van deze betrokkenheid evenals een grondige studie aan de Universiteit Gent.