Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2014

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2014

Verkoper
Thierry Lauwers
Normale prijs
€54,00
Aanbiedingsprijs
€54,00
Normale prijs
Momenteel niet beschikbaar
Eenheidsprijs
per 
Incl. 6% BTW
Verzendkosten, indien van toepassing, worden berekend bij het afrekenen
204 blz., 2015, ISBN 978-90-8764-116-0

In het Jaarboek Fiscaal Rechtspraak 2014 geeft de auteur een handig en praktisch overzicht van uitspraken die het jaar kleurden, die het verleden herschreven of juist een wissel op de toekomst trokken. Dit boek is een must voor iedereen die bezig is met fiscale planning, van bedrijfsleider tot financieel adviseur.

We zetten enkele belangrijke gevolgen van de uitspraken van vorig jaar op een rij. Wist u dat:

* een natuurlijke persoon die een vrij beroep uitoefent, zijn activiteit in persoonlijke naam stopzet en vervolgens zijn cliënteel verhuurt aan een vennootschap waarvan hij bestuurder is en die de activiteit voortzet, roerende inkomsten ontvangt ingevolge de verhuur van het cliënteel en geen baten.

* activa die een onderneming verkrijgt in de regel aan hun aanschaffingsprijs geboekt dienen te worden, ook in de hypothese dat deze aanzienlijk lager is dan de werkelijke waarde van de activa.

* men voor de aftrek van beroepskosten niet dient aan te tonen wat de economische drijfveer is van een bepaalde handeling, indien deze handeling verband houdt met de economische activiteit van de belastingplichtige.

* wanneer men een zelfstandige activiteit stopzet, de activa die men aanwendde voor deze activiteit behoren tot het privé patrimonium, zodat de verhuur van deze goederen niet als een beroepswerkzaamheid kan worden beschouwd.

* men als bedrijfsleider de bezoldigingen die men toekent aan de helpende kinderen kan aftrekken als beroepskost, in zoverre deze niet louter kaderen in het uitoefenen van de bestuursfunctie.

* het feit dat de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste aangerekend wordt bij de persoon met het hoogste belastbare inkomen, ook al is dat inkomen belastingvrij met toepassing van een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, in strijd is met het vrij verkeer van werknemers.

* bewijsmateriaal waarvan in een strafzaak reeds werd geoordeeld dat dit onwettig werd verkregen, niet meer gebruikt kan worden in een fiscale zaak.

* de fiscale Administratie zich niet op simulatie kan beroepen inzake managementvennootschappen indien zij geen abstractie maakt van deze vennootschappen, en dit door ze in de vennootschapsbelasting te gaan belasten op de ontvangen managementvergoedingen.

* overgedragen verliezen in de vennootschapsbelasting van de forfaitair vastgestelde winst kunnen worden afgetrokken.

* wanneer de fiscale Administratie standpunten blijft verdedigen die ingaan tegen vaststaande rechtspraak, zij zich schuldig kan maken aan procesrechtsmisbruik.

* het zwijgrecht en het verbod op zelfincriminatie van toepassing is wanneer administratieve sancties met een strafrechtelijk karakter opgelegd kunnen worden.

* de fiscale Administratie de belastingplichtige steeds gemotiveerd in kennis moet stellen van de redenen voor de weigering tot inzage in het administratief dossier.

* een gemeentelijke belasting die slechts die vertoningen belastbaar stelt waarvan de toegangsprijs een bepaald bedrag overstijgt, zonder verdere motivering, in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Het Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2014 houdt het midden tussen enerzijds een klassiek rechtspraakoverzicht, waarbij binnen een bepaalde rechtstak en over een afgesloten periode op grondige wijze de rechtspraak wordt geanalyseerd en geduid, en anderzijds een artikelsgewijze bespreking van het fiscaal recht met beknopte annotatie.

Korting op de catalogusprijs voor studenten: 25% korting (te bestellen via orders@brepols.net)