Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2015

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2015

Verkoper
Thierry Lauwers
Normale prijs
€54,00
Aanbiedingsprijs
€54,00
Normale prijs
Momenteel niet beschikbaar
Eenheidsprijs
per 
Incl. 6% BTW
Verzendkosten, indien van toepassing, worden berekend bij het afrekenen
168 blz., 2016, ISBN 978-90-8764-121-4

In het Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2015 geeft fiscaal advocaat Thierry Lauwers een handig en praktisch overzicht van uitspraken die voor de fiscale praktijk van belang zijn en die hun relevantie naar de toekomst toe zullen bewijzen.

Dit boek is een must voor iedereen die bezig is met fiscale planning of fiscale geschilbeslechting, van bedrijfsleider over boekhouder tot financieel adviseur.

Hieronder vindt u enkele belangrijke gevolgen van de uitspraken van het jaar 2015. Wist u dat:

* het verhuur van cliënteel aan een vennootschap slechts tot het verkrijgen van roerende inkomsten aanleiding kan geven indien het werkelijk gaat om een huurovereenkomst die de huurder het rustig genot van het gehuurde goed garandeert.

* kosten die werden gemaakt door een vennootschap fiscaal aftrekbaar zijn als daar inkomsten tegenover staan, ook al houden deze kosten geen verband met de maatschappelijke doel van de vennootschap en zijn ze er uiteindelijk slechts op gericht een fiscaal voordeel te verkrijgen.

* na een strafrechtelijke vervolging voor diefstal en heling met bijhorende verbeurdverklaring de fiscale Administratie nog een belastingverhoging kan opleggen.

* er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat op grond waarvan goederen die gebruikt worden voor een openbare dienst vrijgesteld dienen te worden van belasting.

* ook na de vernietiging van een aanslag wegens de willekeurige begroting van de belastbare grondslag de fiscale Administratie nog steeds toe gerechtigd is een subsidiaire aanslag te vestigen.

* een bericht van wijziging niet afdoende gemotiveerd is indien de fiscale Administratie pas na het versturen ervan een concreet onderzoek gaat voeren naar een bepaalde belastingplichtige.

* het recht op aftrek voor risicokapitaal ook gerespecteerd dient te worden wanneer dit belastingvoordeel het hoofddoel is van een bepaalde rechtshandeling, zoals het verhogen van het kapitaal.

* de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste niet zonder meer aangerekend kan worden op het inkomen van de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen ingeval deze echtgenoot enkel bij verdrag vrijgestelde inkomsten verkrijgt.

* de belastingplichtige niet meer kan terugkomen op een reeds afgehandelde regularisatieprocedure.

Het Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2015 biedt een handig werkinstrument voor de praktijk waarbij de weergegeven uitspraken op bondige wijze worden samengevat met de nodige aandacht voor de juridische nuances. Voor een meer uitgebreide weergave van de feitelijkheden kan de lezer ook de opgenomen integrale tekst van de betrokken uitspraak raadplegen.

Korting op de catalogusprijs voor studenten: 25% korting (te bestellen via orders@brepols.net)