Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2017

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2017

Verkoper
Thierry Lauwers
Normale prijs
€54,00
Aanbiedingsprijs
€54,00
Normale prijs
Momenteel niet beschikbaar
Eenheidsprijs
per 
Incl. 6% BTW
Verzendkosten, indien van toepassing, worden berekend bij het afrekenen
248 blz., 2018, ISBN 978-90-8764-135-1

Het Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2017 biedt een handig werkinstrument voor de praktijk waarbij de weergegeven uitspraken op bondige wijze werden samengevat voor de lezer met de nodige aandacht voor de juridische nuances.

De meer dan eens abstracte fiscale wetgeving wordt in de praktijk toegepast. Niet zelden gaat het om actuele thema’s waarin de rechtspraak geenszins eensluidend is of waarin de rechtspraak voor het eerst een duidelijk standpunt inneemt. Dit boek is een must voor iedereen die bezig is met fiscale planning en/of fiscale geschilbeslechting, van bedrijfsleider over boekhouder tot financieel adviseur.

We zetten enkele gevolgen van de uitspraken van het jaar 2017 op een rij:

*de verhuring van een roerend goed veronderstelt dat men een vermogensrecht verhuurt, en dat dit vermogensrecht in geld waardeerbaar is;

*de waardering van een vermogensbestanddeel door de fiscale Administratie niet impliceert dat zij de waardering van de belastingplichtige aan de kant kan schuiven, op grond van de loutere overweging dat zij haar waardering juister acht;

*inkomsten die een werknemer bedrieglijk verkrijgt ten nadele van zijn werkgever, geen bezoldigingen zijn maar inkomsten uit een winstgevende bezigheid;

*de uitvoering van een opdracht als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder niet tot gevolg heeft dat men een functie gelijksoortig aan deze van een bestuurder uitoefent;

*de vaststelling dat de vruchtgebruiker bij het verstrijken van de duur van het vruchtgebruik mogelijks kosteloos de volle eigendom van het pand verkrijgt, van geen belang is voor de al dan niet correcte waardering van het vruchtgebruik;

*men de uitoefening van een beroepswerkzaamheid niet stopzet indien men zijn cliënteel verhuurt, wat trouwens wettelijk niet mogelijk is;

*de bezoldigingstheorie geen toepassing kan vinden indien er geen belastbaar voordeel van alle aard werd aangegeven in de personenbelasting, doch de begunstigde het voordeel boekt op zijn rekening-courant bij de vennootschap;

*dit anderzijds tot gevolg heeft dat de vennootschap belastbare inkomsten verkrijgt, zodat de kosten die gedaan werden om deze inkomsten te verkrijgen hoe dan ook aftrekbaar zijn;

*een voordeel van alle aard niet belastbaar is in de mate dat dit voordeel overeenstemt met uitgaven die, indien ze door de genieter van het voordeel waren gedaan, de aard van beroepskosten zouden hebben gehad;

*het bij een fiscale visitatie de fiscale Administratie niet is toegestaan om de inzage van boeken, stukken en bescheiden eigenmachtig af te dwingen indien de belastingplichtige zich daartegen verzet;

*het bij een fiscale visitatie de fiscale Administratie niet is toegestaan om zich eigenmachtig, zonder toestemming van de belastingplichtige, toegang te verschaffen tot de betrokken lokalen;

*een subsidiaire aanslag een vroeger of later aanslagjaar kan betreffen, voor zover dit aanslagjaar nog belast kon worden op het ogenblik dat de oorspronkelijke aanslag werd gevestigd;

*een verzoek tot ambtshalve ontheffing wegens dubbele belasting ook betrekking kan hebben op economische dubbele belasting, in zoverre de ene belasting de andere wettelijk uitsluit;

*een dwangbevel inzake BTW onmogelijk een reeds vereffende schuldenaar als schuldenaar van de belasting kan aanduiden;

*inzake registratierechten het verdeelrecht en het mutatierecht in bepaalde omstandigheden in conflict kunnen komen, waarbij voorrang verleend dient te worden aan het verdeelrecht;

*het non bis in idem beginsel zich niet verzet tegen het opleggen van een dubbele bestraffing en het voeren van een dubbele procedure indien deze procedures substantieel en temporeel voldoende nauw met elkaar verbonden zijn;

Over de auteur

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht aan de Balie van Gent en Brussel.  Hij is oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met kantoren in Gent (Sint-Martens-Latem), Brussel en Luik.  Hij is docent lokale en regionale belastingen en internationaal fiscaal recht aan de Hogeschool Gent. Hij is secretaris-generaal van de International Fiscal Association (IFA), stichtend lid van de Belgische vereniging voor fiscale advocaten (BATL) en lid van de commissie fiscaliteit van de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

Thierry Lauwers treedt regelmatig op als spreker op studiedagen en seminaries, is redactielid van diverse tijdschriften en auteur van verschillende boeken en bijdragen in fiscaal-juridische uitgaven. Hij is tevens auteurs van de reeks Fiscaliteit anders bekeken bestaande uit drie handboeken Lokale belastingen, Regionale belastingen en Internationaal fiscaal recht. Sinds 2008 verzorgt hij als auteur de jaarlijks uitgave van het ov